Op 11 maart ontving het NHMM een schenking van de Heemkundevereniging Beek. Net als alle organisaties die een collectie over het verleden opbouwen heeft ook deze heemkundevereniging te maken met gebrek aan ruimte voor die collecties. Daarom werd aan ons gevraagd of wij een aantal mappen met herbariummateriaal over konden nemen. Opgenomen in het NHMM-herbarium komt zo’n collectie ook nog eens beter tot zijn recht.

Twee van de mappen bevatten samen het herbarium van W. Smeets uit Geleen. In totaal 82 vellen met planten, verzameld kort voor en in de Tweede Wereldoorlog in Beek en enkele andere plaatsen in Limburg. Prachtig opgeplakt en met goede gegevens erbij. Bijzonder de moeite waard en historisch van belang.

Dank aan de Heemkundevereniging Beek!