Ruim 550.000 objecten

Collectie Botanie

Het belangrijkste herbarium is dat van A. De Wever (1874-1947) uit Nuth. Hij legde tussen 1890 en 1943 een collectie van zo'n 60.000 exemplaren van planten uit heel Zuid-Limburg aan. Mede door de uitvoerige documentatie geldt deze als een van de belangrijkste streekherbaria uit Nederland. Ook hebben we kleinere herbaria zoals die van J.L. Rieter en L. Grégoire en enkele apothekersherbaria zoals het mossenherbarium van de Maastrichtse apotheker J.L. Franquinet.

Collectie Geologie / Paleontologie

Door onze ligging midden in het mergelland van Nederlands en Belgisch Limburg, ligt het voor de hand dat het zwaartepunt van de collectie wordt gevormd door de collectie fossielen uit het Boven-Krijt, het Maastrichtien (72 - 66 Ma). Deze collectie behoort tot de grootste en belangrijkste collecties van Europa. Ook de collectie petrologie is door zijn veelzijdigheid en op onderdelen compleetheid, van groot belang. Tenslotte is de collectie fossielen uit de kleilagen van Tegelen van internationaal belang.

Collectie Entomologie

De collectie Entomologie omvat een groot aantal deelcollecties op het gebied van insecten en spinnen. De belangrijkste collecties zijn de collecties mieren, termieten en mierengasten van Jezuïet Pater H. Wasmann, en de collectie vlinders van diverse lokale verzamelaars.

Krijt-collectie

Krijt-collectie

Deze collectie omvat circa 105.000 fossielen uit de mergellagen van het Boven-Krijt, de periode die ook wel wordt aangeduid met de naam 'Maastrichtien' (71 tot 65,4 miljoen jaar geleden). Tot de topstukken behoren de resten van de enorme Mosasauriërs en zeeschildpadden en fragmenten van landbewonende dinosauriërs. Maar ook de stratigrafische collectie ammonieten en de stekelhuidigen zijn van groot belang omdat zij dienen als gidsfossielen waarmee de verschillende lagen mergel met elkaar kunnen worden gecorreleerd.

Standaardcollectie

Deze collectie is representatief voor het gehele Maastrichtien en omvat een groot aantal vroegere privé-collecties. De voornaamste collecties zijn die van Blezer (koralen, sponzen, zee-egels en rudisten), Maatman (o.a. ammonieten, zee-egels en zeefmonsters) en Regout (een Negentiende-Eeuwse collectie van o.a. tweekleppigen, koralen en slakken), de collectie Renkens-Zijlstra en de door P.J. Felder aangelegde collectie zeef- en telmonsters van bioklasten uit het typegebied van het Maastrichtien.

Deelcollecties

Naast de Standaardcollectie hebben we ook enkele losse collecties zoals die van Felder, Meijer (voornamelijk stekelhuidigen), Pergens (een uitgebreide collectie Bryozoa) en Senden (m.n. Brachiopoden).

De collectie omvat momenteel circa 50 holo- en paratypes. Door het huidige onderzoek aan met name stekelhuidigen zal dit aantal de komende jaren flink groeien. Nog regelmatig wordt de collectie aangevuld met nieuwe vondsten. Onderzoek op dit gebied levert regelmatig verrassingen op: in de collectie blijken steeds meer nieuwe soorten voor de wetenschap gevonden te worden.

Collectie Petrologie

Deze collectie bestaat uit een omvangrijke collectie gesteentetypen uit o.a. de Eifel en Ardennen, een collectie mineralen (van groot belang voor onderzoek aan de mineraalvoering in de steenkoollagen van Zuid-Limburg), een uitgebreide collectie vuursteentypes uit allerlei streken in Europa, een collectie Maasgrind (o.a. van de Brunssummerheide) en een collectie boorkernen uit het Carboon en Devoon van Zuid-Limburg.