Van 8 t/m 11 september 2024 wordt door ons museum, i.s.m. Maastricht University/Science & Programme, een congres georganiseerd waarin 175 jaar Maastrichtien centraal staat. Paleontologen uit diverse (verre) windstreken ontmoeten elkaar tijdens dit driedaagse congres waarin kennis uitgewisseld wordt over het geologische tijdperk Maastrichtien.

Als onderdeel daarvan zal Joes Minis, conservator bijzondere collecties Centre Céramique, een lezing houden gebaseerd op een onderzoekje dat wetenschappelijk beleidsmedewerker cultureel erfgoed gemeente Maastricht, Eric Wetzels en hij momenteel uitvoeren. Dat onderzoek heeft betrekking op het wetenschappelijke klimaat in Maastricht rond 1800, waar wetenschapper Jan-Pieter Minckelers mede vorm aan heeft gegeven en wat heeft geleid tot andere denkbeelden over geologie, stratigrafie en evolutie. In het vervolg daarvan kon het “Maastrichtien” in 1849 als zodanig “ontdekt” worden door André Dumont. Minckelers en het Maastrichtien zijn vrijwel direct met elkaar verbonden, al is het pas 25 jaar na zijn dood als zodanig benoemd. Dit verhaal zal begin 2025 als artikel gepubliceerd worden in een vaktijdschrift. Meer informatie hierover zullen we tegen die tijd nog delen.

Om alvast wat meer hierover te weten te komen zal Joes Minis tijdens het Maastrichtien congres een lezing geven. Het Maastricht Museum in Centre Céramique besteedt dit jaar extra aandacht aan Jan-Pieter Minckelers. Voor wie Maastricht een beetje kent weet dat we het hier hebben over de wetenschapper wiens beeld op de markt van Maastricht staat en een brandende toorts vasthoudt.

Een kopie van het beeld op de markt van Maastricht van deze wetenschapper is dé blikvanger in de museale zaal van het Maastricht Museum en zet hem stevig neer als de persoon die het startschot heeft gegeven voor een academische traditie in Maastricht.