In december 2023 ging onze bioloog Paul Beuk in gesprek met Dick de Vos bij de podcast Toekomst voor Natuur van De Vlinderstichting. Dick Vos is schrijver van de Canon van de Nederlandse natuur>.

Over de keuzes die hij maakte krijgt Dick in deze aflevering opbouwende kritiek van Paul. Dat belooft wat! Verder maakt Paul een eigen selectie van 50 soorten voor zíjn fictieve Canon en voorziet rijkelijk in nieuwe vensters en verhalen: koortsvlieg, rosse metselbij, korhoen en tal van andere dieren en planten komen langs. En als opmaat voor het gesprek in Vlaanderen doen Dick en Paul ook wat suggesties voor de Canon van de Vlaamse natuur.

Podcast>