Foto: Johan Laffineur naast de door hem verzamelde ammonieten (foto: Mart Deckers, 5 juli 2021)

Nieuwe aanwinsten:

Fossiele inktvissen in de spotlight

Amateur-paleontoloog Johan Laffineur uit het Belgische Maasmechelen is de afgelopen jaren heel bedreven geweest in het verzamelen van Krijtfossielen op diverse plekken in Nederlands Limburg en in de Belgische provincies Limburg en Luik.
Hij zoekt graag naar zee-egels, ammonieten en resten van gewervelde dieren zoals haaien, vissen en mosasauriërs, en komt geregeld met heel zeldzame zaken bij het museum langs.

Uit een flinke verzameling ammonieten die bij Johan thuis lag, mocht het museum voor een wetenschappelijke publicatie een keuze maken. Ammonieten waren inktvissen die meestal in een spiraalgewonden schaal leefden, maar er bestonden ook soorten die op een grote paperclip leken. Alle ammonieten zijn rond 66 miljoen jaar geleden uitgestorven.

In een speciale vitrine (foto) is een selectie te zien van een aantal ammonieten die Johan aan het museum heeft geschonken. Ze steken gelig of oranjekleurig af tegen de witte kalk die een slordige 80 miljoen jaar oud is.

Het artikel waarin deze vondsten beschreven zijn, is in al december 2019 verschenen in de reeks Vita Malacologica,* maar door de coronaperikelen van 2020 was het nog niet gelukt Johan bij ‘zijn’ vitrine te fotograferen.

* Jagt, J.W.M. & E.A. Jagt-Yazykova, 2019. Late Cretaceous and Cenozoic cephalopods from the southern North Sea Basin: stocktaking and future directions. Vita Malacologica, 18: 1-33, 75 figs.