Corona maatregelen Natuurhistorisch Museum

Nederlands


Welkom in het Museum!

Voor een bezoek aan het museum is geen coronatoegangsbewijs nodig. Alleen bij grote evenementen zoals de Museumnacht is het coronatoegangsbewijs wel nodig vanaf 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is ook het tonen van een ID verplicht. Bij lezingen en andere activiteiten is het niet nodig. Tijdelijk is er geen horecavoorziening in het museum.

Graag willen we je vragen om je te houden aan de basisregels:
o Houd voldoende afstand
o Blijf thuis bij klachten
o Was je handen

Hartelijk dank voor je medewerking en heel veel plezier in ons museum!

English


Welcome to the museum!

For a visit of the museum you do not need to present a covid vaccination pass. However, for larger meetings, such as Museum Night, such a pass is obligatory for anyone older than 13. Visitors aged 14 and older also need to show ID. For lectures and other activities this is not needed. For the time being, there will be no access to vending and coffee machines at the museum.

We wish to ask you to abide by these basic rules:
• keep a safe distance
• stay home when you have health problems
• wash your hands

Thank you very much for your collaboration and enjoy your museum visit!