Corona maatregelen Natuurhistorisch Museum

Nederlands

Welkom in het Natuurhistorisch Museum Maastricht!

Voor een veilig en aangenaam bezoek, hebben we een aantal maatregelen:

- Betalen van de tickets liefst met pin in het museum.
- Schoolbezoek start naar verwachting in september 2021.
- Gezondheidscheck bij bezoek aan museum. Blijf thuis bij klachten.
- Volg de looproute. De expositieruimtes zijn opgedeeld in vakken. Er
geldt een maximaal aantal mensen per vak of ruimte. Wacht met
doorlopen totdat het vak of ruimte voor je vrij is.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Ontsmet handen bij binnenkomst.
- Volg de aanwijzingen van het personeel.
- Ruimtes en toiletten worden regelmatig ontsmet.
- De winkel en Museumcafé 'De Huiskamer', voor het nuttigen van een drankje of iets lekkers, zijn weer geopend.

Ingang/uitgang:
* Ingang: Bosquetplein 7
* Uitgang: Heksenstraat

Tijdelijk gesloten:
♣ Garderobe en kluisjes

Let op:
Aan de deur vindt een gezondheidscheck plaats en registreren we je gegevens.
Deze stellen we alleen ter beschikking aan de GGD wanneer ze erom vragen.

Hartelijk dank voor je medewerking en heel veel plezier in ons museum!

English

Welcome to the Natural History Museum of Maastricht!

For your visit to the museum to be as safe and enjoyable as possible, please make sure to follow the guidelines below.

- Ticket payment  preferably by PIN at the reception desk.
- School visits are expected to resume from September 2021 onwards.
- Health check when visiting the museum. Stay at home in case of health problems.
- Stick to the walking route indicated. The exhibition halls have been subdivided into smaller units. There is a maximum to the number of people present in one such unit at any one time. Please wait to proceed until the unit or space in front of you is free.
- Keep a distance of 1,5 metres to other visitors.
- Disinfect your hands when entering the museum.
- Follow all instructions given by museum staff.
- All halls and toilets are disinfected on a regular basis.
- The Museum shop and Museumcafé 'Huiskamer', for drinks and bites are open again.

Entrance and exit
• Entrance: Bosquetplein 7
• Exit: Heksenstraat

Closed to the public:
♣ Cloakroom and lockers

Keep in mind:
When you enter the museum we perform a health check and register your data.
W
e will supply these data to the GGD [Municipal or Communal Health Service] only when they ask for it.

Thank you very much for your co-operation and have a great visit!

Corona maatregelen voor scholen

Corona maatregelen scholen

Corona protocol - De Mosasaurus Meter & Stip Stops

Een bezoek op 1.5 m afstand in het Natuurhistorisch Museum voor scholen en groepen.

We bieden vanaf week 38 bezoeken op gepaste afstand voor scholen met behulp van de Mosasaurus Meter! Het principe van de Mosasaurus Meter is simpel en volgt het uitgangspunt van het Evacord (evacuatiehulpmiddel voor kleuters en peuters) en is een visueel hulpmiddel. Met de Mosasaurus Meter houden we afstand van elkaar en maken we een bezoek in kleine groepen/ schoolgroepen mogelijk (max. 1 klas + 1 - 2 begeleiders). De fysieke Mosasaurus Meter wordt gebruikt t/m groep 4/5 maar kan op aanvraag ook ingezet worden bij hogere klassen. Voor groep 6/7/8 + VO wordt er gebruik gemaakt van de museum Stip Stops.

Stip Stops

Dit zijn plekken waar voldoende ruimte is om afstand te houden en stil te staan bij een bijzonder stuk uit de collectie. Bij een stip stop wordt iets verteld door de museumdocent of een korte opdracht uitgevoerd.

Stip stops zijn aangeduid met een sokkel en 5 gekleurde stickers op de grond. Kinderen kunnen hieromheen in een halve cirkel staan tijdens het luisteren / uitvoeren van de opdracht. Zo is er voldoende afstand en ruimte om iets te bekijken.
De sokkel bij de Stip Stop wordt vaak gebruikt om een speciaal stuk uit de collectie te laten zien aan de leerlingen. In sommige gevallen mag dit object zelfs aangeraakt worden.

Onze educatief medewerker draagt handschoenen en deze stops worden achteraf grondig gereinigd.