Corona maatregelen Natuurhistorisch Museum

Nederlands


Welkom in het museum!

Vanaf 25 februari 2022 gelden er geen coronamaatregelen.
Het advies blijft wel:
  • Afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is
  • Regelmatig een zelftest doen en testen bij klachten
  • Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden
 
Hartelijk dank voor je medewerking en heel veel plezier in ons museum!

English


Welcome to the museum!

There will be no corona measures from 25 February 2022.
The advice remains:
• Keep your distance and wear a face mask in crowded places
• Do a self-test regularly and test in case of complaints
• Wash hands, cough and sneeze in the elbow, no hand shake
 
Thank you very much for your collaboration and enjoy your museum visit!